VDR FORDATA w procesie poszukiwania inwestora dla Spółek z Grupy Handlowej Emperia

30 lipca 2012 Z życia firmy

Emperia Holding S.A. współpracowała ze spółką FORDATA Sp. z o.o. (wcześniej Mergers Net Sp. z o.o.) w związku z przygotowaniem bezpiecznego repozytorium dokumentów, które zostało udostępnione Potencjalnym Inwestorom w celu analizy sytuacji finansowej i prawnej spółek z Grupy Handlowej Emperia, tj. Due Diligence.

„Użycie systemu FORDATA VDR pozwoliło na osiągnięcie szeregu korzyści:
 
a) Spółka mogła zaprosić do aplikacji dziesiątki osób mogących jednocześnie analizować te same dokumenty,
b) Dzięki dostępności dokumentów za pośrednictwem Internetu, Inwestorzy zagraniczni mogli analizować dokumenty z własnych biur, bez konieczności podróży do Polski,
c) Spółka miała kontrolę przebiegu procesu oraz możliwość monitorowania obszarów zainteresowania poszczególnych Inwestorów.”

Artur Kawa, Prezes Zarządu, Emperia Holding S.A.

Tutaj znajdziecie Państwo pełną treść referencji z realizacji projektu.

Emperia Holding S.A. wyznacza strategię działania i koordynuje bieżącą działalność spółek tworzących Grupę Handlową Emperia.