Współpraca z kolejnymi partnerami biznesowymi

8 maja 2015 Z życia firmy

Budowanie wizerunku partnera godnego zaufania jest dla nas kluczowe. Staramy się konsekwentnie spełniać rosnące wymagania klientów i szybko reagować na ich potrzeby. Potwierdzeniem są kolejne referencje, jakie otrzymujemy od firm, które wykorzystują oferowany przez nas system FORDATA Virtual Data Room (VDR).

Do grona naszych klientów, którzy zdecydowali się na wybór oferowanej przez nas aplikacji dołączyły kolejne spółki, które doceniły posiadane przez nas doświadczenie we wsparciu organizacyjnym i technicznym złożonych i poufnych transakcji.

LOGO_PZUPZU SA zdecydowało się na wybór aplikacji FORDATA VDR podczas transakcji sprzedaży 99,879% akcji PZU Lietuva przez PZU SA za kwotę 54 mln Euro. Wykorzystanie dedykowanego rozwiązania pozwoliło na przeprowadzenie badania Due Diligence w formie elektronicznej przez zewnętrznych partnerów biznesowych. Zgodnie z opinią Dyrektora Inwestycyjnego PZU, Marcina Jaszczuka „Wykorzystanie systemu usprawniło realizację transakcji, poprzez podniesienie poziomu efektywności oraz skrócenie czasu trwania procesu”.

LOGO_KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.Zaufało nam KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego  głównym  udziałowcem jest KGHM Polska Miedź S.A., potentat  światowy  w wydobyciu  i przetwórstwie miedzi  i srebra. System FORDATA VDR został wykorzystany przez jedną ze spółek portfelowych KGHM TFI w celu wymiany poufnej dokumentacji z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. Robert Rozmus, Wiceprezes Zarządu KGHM TFI S.A. zwraca szczególną uwagę na fakt, iż „System spełnił nasze oczekiwania, wpłynął na efektowność i ułatwił zarządzanie procesem. Pozwolił nie tylko w sposób bezpieczny i kontrolowany udostępnić poufne informacje zewnętrznym firmom, ale uprościł także proces komunikacji”.

LOGO_LotosWartość dodaną FORDATA VDR zauważyła Grupa LOTOS, decydując się na wykorzystanie systemu w trakcie przygotowania prospektu emisyjnego na potrzeby przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z prawem poboru. To dedykowane narzędzie pozwoliło naszemu klientowi na zgromadzenie i dystrybucję poufnej dokumentacji zainteresowanym stronom. Szczególną uwagę osoby zarządzające projektem zwróciły na profesjonalny i otwarty na potrzeby klienta zespół FORDATA. „Na szczególną uwagę zasługuje zespół FORDATA. Przez cały czas trwania projektu asystował nam dedykowany Opiekun Projektu, który dzielił się dobrymi praktykami oraz świadczył wsparcie organizacyjne. Wszelkie zapytania czy zlecenia zarówno z naszej strony, jak i podmiotów zewnętrznych były realizowane bez zbędnej zwłoki”podkreśla Piotr Bujnowski, Szef Biura Relacji Inwestorskich Grupa Lotos S.A.

Firma BUDIMEX S.A. podjęła współLOGO_Budimexpracę z FORDATA podczas procesu poszukiwania inwestora dla pakietu 50,66% akcji w kapitale zakładowym spółki Elektromontaż- Poznań S.A. Użycie systemu VDR wpłynęło na wzrost efektywności procesu, a w szczególności zagwarantowanie bezpieczeństwa udostępnianych wrażliwych informacji. Jak podkreśla Adam Skwarski z Biura Analiz Strategicznych „System Virtual Data Room FORDATA spełnił nasze oczekiwania. Podczas etapu due diligence potencjalni inwestorzy, jak i doradcy uzyskali możliwość analizy dokumentów online, co wpłynęło na wzrost efektywności procesu oraz znacząco zwiększyło komfort pracy”.

LOGO_Trinity_Corporate_ServicesSystem FORDATA VDR został również wykorzystany podczas procesu przejęcia Trinity Corporate Services, lidera na rynku usług związanych z zarządzaniem przez Vistra Group, międzynarodowego dostawcę usług korporacyjnych, powierniczych oraz zarządzania funduszami. System pozwolił na udostępnienie ważnych dokumentów inwestorom. Dostęp do miejsca, w których bezpiecznie przechowywane były pliki miały tylko osoby upoważnione, a to zdaniem Marty Ravensdale z Trinity Corporate Services „umożliwiło inwestorom zaangażowanym w proces przeprowadzenie analizy due diligence on-line”.

Logo_KolporterFirma Kolporter Sp. z o.o. S.K.A. wraz z Grupą Eurocash SA zdecydowały się na wykorzystanie rozwiązania FORDATA Virtual Data Room w celu przeprowadzenia wzajemnego badania due diligence, które wynikało z podpisanej umowy inwestycyjnej. Zdaniem Sławomira Prusaczyk, z Kolporter Sp. z o.o. S.K.A. „W naszej opinii zebranie w jednym miejscu kluczowej dokumentacji obu spółek, z dostępem 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca, poza oczywistymi względami bezpieczeństwa, pozwoliło takie zwiększyć komfort pracy wszystkich zaangażowanych osób oraz lepiej kontrolować przepływ informacji”.