Jak Avallon realizuje inwestycje z Virtual Data Room?

Co znajdziesz w tym artykule?

Fundusz Avallon w swojej dwudziestoletniej historii przeprowadził ponad 100 wykupów menedżerskich. Avallon angażuje się przede wszystkim w projekty inicjowane przez menedżerów, skupiając się na efektywnym zwiększaniu wartości ich firm. Fundusz pomaga osiągnąć sukces transakcyjny wszystkim stronom – w efekcie właściciele spółek mogą liczyć na to, że ich firma trafi w dobre ręce, a nowi zarządzający przejmują biznes, który dobrze znają. Zarówno w części procesów inwestycyjnych (w tym MBO, LMBO), jak i dezinwestycyjnych fundusz wykorzystuje system Virtual Data Room FORDATA. W jaki sposób pomagamy funduszowi Avallon przeprowadzać te procesy efektywniej?

NASZ KLIENT
Fundusz Private Equity Avallon, pionier na rynku wykupów menedżerskich w Polsce
ZAKRES WSPÓŁPRACY
Kilka transakcji zrealizowanych na polskim rynku od 2010
TYPY TRANSAKCJI
Inwestycje typu MBO, LMBO (m.in. Novo Tech, MPS Holding, Norlys)
Wyjścia z inwestycji (m.in sprzedaż Good Food do funduszu Resource Partners)

01 Wyzwanie

Due Diligence to niezbędny etap każdego procesu inwestycyjnego. Jego rolą jest poddanie przedsiębiorstwa dogłębnej analizie, w celu jego wyceny przez inwestora. Due diligence angażuje specjalistów z wielu niezależnych firm, często rozproszonych geograficznie. W toku badania spółka będąca celem transakcji udostępnia inwestorom wrażliwe informacje, które mogą mieć wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną firmy. Ich ochrona jest krytyczna. Z kolei sprawna organizacja samego badania leży w interesie każdej zaangażowanej w nie osoby i firmy.

Avallon poszukiwał partnera technologicznego, który dostarczy rozwiązanie pozwalające przeprowadzać Due diligence w sposób bezpieczny, zorganizowany i komfortowy.

Avallon uczestniczy regularnie w wielu procesach inwestycyjnych (zarówno po stronie Inwestora, jak i sprzedającego). W transakcje zaangażowanych jest zwykle od 20 do kilkudziesięciu specjalistów z kilku niezależnych firm, często rozproszonych geograficznie. W toku badania Spółka będąca celem transakcji udostępnia inwestorom wrażliwe informacje. Ilość tych informacji nie jest duża, ale ich ochrona jest krytyczna. Z kolei sprawna organizacja badania Due diligence, będącego stałym etapem każdej transakcji, leży w interesie każdej zaangażowanej w nie osoby i firmy. Avallon już ponad 10 lat temu dostrzegał te potrzeby. Dlatego poszukiwał partnera technologicznego, który dostarczy rozwiązanie pozwalające przeprowadzać Due diligence on-line, w sposób bezpieczny, zorganizowany i komfortowy dla wszystkich jego uczestników. Poza niezawodnym systemem, dla Avallon ważne było znalezienie firmy, która pracuje zgodnie z podobnymi wartościami, bazującymi na zaufaniu, partnerstwie, uczciwości.

02 Rozwiązanie

Po pierwszej zrealizowanej z wykorzystaniem VDR transakcji (sprzedaż Good Food do funduszu Resource Partners), FORDATA stał się preferowanym przez Avallon partnerem technologicznym. W związku z tym, że Avallon występuje w różnych rolach (czasem jest sprzedającym, czasem inwestorem), umowę na VDR podpisujemy każdorazowo ze spółką-targetem. Korzystamy natomiast z dotychczasowych doświadczeń, aby właściwie określić wielkość VDR, czy czas potrzebny na udostępnienie VDR i domknięcie procesu.
Pod każdą transakcję uruchamiany jest niezależny Data Room, w którym spółka-target udostępnia inwestorom i ich doradcom dokumenty będące przedmiotem badania due diligence. Dostęp możliwy jest przez internet, 24/7 z dowolnego miejsca, przy czym jest on ściśle uregulowany i nadzorowany. Wgląd do dokumentów mają wyłącznie te osoby, które zostały do tego upoważnione przez administratora po stronie właściciela/ menedżerów. Spółka-target, jak i fundusz (jeśli występuje w roli właściciela) ma pełną kontrolę nad przebiegiem badania, korzystając z raportów aktywności użytkowników.
Na koniec każdego procesu, zgrywamy na szyfrowany nośnik całe archiwum VDR, wraz z wszystkimi raportami aktywności użytkowników. W przypadku udanej transakcji, archiwum staje się załącznikiem do umowy inwestycyjnej.

03 Korzyści

Inwestycje (w tym MBO, LMBO)

Dezinwestycje

Firma FORDATA dostarczyła naszej spółce kompleksowe rozwiązanie, które przekonuje zarówno swoją funkcjonalnością, jak i łatwością obsługi. Zaletą platformy VDR jest wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentów, zagwarantowany dzięki unikalnemu systemowi nadawania dostępu do plików. Polecamy każdemu, kto ceni sobie wysoką jakość i poszukuje sprawdzonych, innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

- Avallon

Case study powstało we współpracy z firmą Avallon.

Udostępniaj bezpiecznie aż 30 typów plików

Skorzystaj z 14-dniowej wersji próbnej FORDATA Virtual Data Room

Jeśli artykuł był dla Państwa wartościowy, proszę o udostępnienie dalej, np. poprzez Facebook czy LinkedIn!
Facebook
LinkedIn

Zdjęcie główne: Unsplash.com

Może Cię też zainteresować