Koronawirus i sektor energetyki – inwestycje OZE nie znikną

Pandemia nie tylko nie zastopowała, a wręcz wzmożyła plany inwestycyjne na rynkach energetycznych, szczególnie w sektorze OZE. Mimo obostrzeń i wciąż istniejącego zagrożenia zapaścią na rynkach, cele są realizowane zgodnie z planem. Jakie są prognozy na najbliższe lata i nowe szanse transakcyjne?
Energetyka to branża, która stale podlega działaniom inwestycyjnym. Nowoczesne firmy technologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, rozrastające się spółki szukają finansowania potrzebnego na dalszy rozwój, część przedsiębiorstw jest wykupywana, z kolei giganci podlegają restrukturyzacji i dokonują strategicznych fuzji. W miarę postępującej modernizacji sektora i realizacji planów zmierzających ku osiągnięciu zerowej emisyjności w roku 2050, można przewidzieć, że procesy inwestycyjne w branży energii będą się tylko wzmagać.
W kontekście koronawirusa szczególnie dużo mówi się o szansach transakcyjnych w sektorze OZE, którego rozwiązania są nie tylko koniecznością wynikającą z zapisów europejskich, ale też uzasadnione ekonomicznie. Mimo niższych obecnie środków na inwestycje, niższej ceny ropy i paliw kopalnych czy utrudnień logistycznych, które przekładają się na opóźnienia lub wstrzymanie części inwestycji, OZE cały czas zyskują na znaczeniu. Technologia tanieje, inwestorzy mogą liczyć na dodatkowe środki na rozwój, a w związku z prowadzonymi inwestycjami, mają powstać nowe miejsca pracy, wsparte założeniami europejskiego “nowego zielonego ładu”. Zacieśnienie współpracy międzynarodowej otwiera przy tym jeszcze większe szanse dotarcia do inwestorów za granicą i stymuluje konkurencyjność. Pozytywne nastroje na rynku potwierdzają tę sytuację.

OZE - inwestycje w energetykę odnawialną idą naprzód

Według Forum Energii i Konfederacji Lewiatan pobudzenie rynku z pomocą środków publicznych i prywatnych w związku z pandemią może przynieść nawet 580 mld zł inwestycji w energetykę i ćwierć miliona nowych miejsc pracy. Rządy na całym świecie oceniają, że to dobry moment na modernizację. Nowe inwestycje już się toczą, również w Polsce.
Realizując długofalową strategię rozwoju, PKN Orlen wdraża Projekt Morskiej Energetyki Wiatrowej. Projekt jest na etapie rozmów z wykonawcami i mimo lockdownu odbywa się zgodnie z harmonogramem. Koncesja pozwala spółce na budowę na Bałtyku farm wiatrowych o łącznej mocy 1200 MWe. – Uważnie przyglądamy się trendom na światowym i europejskim rynku energetycznym, dostosowując naszą działalność do wyzwań, które są z nimi związane. Morska energetyka wiatrowa wpisuje się w strategię PKN Orlen, zakładającą stworzenie silnego koncernu multienergetycznego mówił Daniel Obajtek, Prezes PKN Orlen, jeszcze przed wybuchem pandemii w Polsce, która planów tych nie pokrzyżowała.
Sektor lądowych farm wiatrowych także nie odczuwa większych opóźnień. Obszary ryzyka mogą jednak pojawić się po stronie dostawców komponentów oraz w sytuacji dalszego utrzymywania się bądź ponownego wzrostu zachorowań spowodowanych koronawirusem. Niektóre projekty oraz ich harmonogramy mogą więc ulec zmianie. Mimo to francuska grupa EDF również planuje terminową finalizację w naszym kraju kolejnych już farm wiatrowych – w Ustce, Górzycy i Parnowie. Budowa o łącznej wartości ponad 68 mln zł ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Energa także zapowiada terminowe oddanie farmy wiatrowej Przykona. Prace budowlane są już zakończone, a obecnie trwają testy i prace wykończeniowe.
Równolegle coraz głośniej mówi się o technologii wodorowej. Choć wodór nie osiągnął jeszcze pełnej wydajności cenowej, również to paliwo zostało uwzględnione w unijnych planach, zakładających pomoc w odbudowie wzrostu gospodarczego w czasach po pandemii. Przedsiębiorcy będą więc mogli liczyć na wsparcie finansowe. W tym momencie podejmowane są kroki ku zmniejszeniu kosztów napędów wodorowych oraz ogniw paliwowych. Inwestycje zakładają szersze wykorzystanie wodoru w transporcie ciężkim oraz komunikacji miejskiej, a ich cele są zbliżone do założeń klimatycznych Komisji Europejskiej – to zmniejszenie emisji, dalszy rozwój OZE oraz kreowanie nowych miejsc pracy. Obecnie w Polsce najwięcej wodoru – ponad połowę – produkuje Grupa Azoty. Eksperci postulują wprowadzenie wspólnej strategii gospodarczej dla tej technologii, która będzie wpisywać się również w szerszy plan energetyczny w kraju i na świecie.

Międzynarodowa strategia energetyczna

Państwa Unii Europejskiej nie będą w stanie sprawnie realizować tych nowych przedsięwzięć energetycznych bez ujednoliconej strategii. Współpraca w tym zakresie jest już jednak szeroko zakrojona. Według zrzeszenia branżowego WindEurope, wodór otrzymywany w procesie elektrolizy zasilanej w 100% energią wiatrową i słoneczną powinien stać się podstawą do utworzenia bezemisyjnej i taniej gospodarki energetycznej Europy. Strategia ta działać ma według założeń Europejskiego Zielonego Ładu i kreować nowe miejsca pracy.
Wyzwaniem, któremu jako dostawca narzędzia do organizacji procesów transakcyjnych i restrukturyzacyjnych w branży energetycznej, będziemy starali się sprostać, to między innymi zapewnienie płynności i szybkości komunikacji prowadzonej przez strony w procesach krajowych, jak i międzynarodowych. Podróże zagraniczne prawie na pewno będą jeszcze w najbliższej przyszłości utrudnione w związku z pandemią, co wymagać będzie sprawniejszej i bezpieczniejszej obsługi online procesów transakcyjnych i projektów energetycznych. Virtual Data Room zapewni kontrolowany obieg poufnej dokumentacji w każdym z nich. Wykorzystanie systemu VDR przełoży się także na szybsze fuzje i przejęcia, łatwiejszy debiut giełdowy i proces pozyskiwania finansowania czy krótszy audyt. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie poświęconej branży energetycznej

Jedno narzędzie dla wszystkich procesów w branży energetycznej

Dobierz swój plan niezależnie od projektu.

Jeśli artykuł był dla Państwa wartościowy, proszę o udostępnienie dalej, np. poprzez Facebook czy LinkedIn!
Facebook
LinkedIn

Zdjęcie główne: Unsplash.com

Może Cię też zainteresować