08 . 03 . 2024

TRENDY RYNKOWE Trendy M&A na rynku CEE w 2024 roku oczami kupujących

08 . 03 . 2024

Ogólnie rzecz biorąc, nastroje po stronie kupujących na rynku fuzji i przejęć w regionie CEE w 2024 roku można opisać jako mieszankę ostrożnego optymizmu, entuzjazmu w zależności od sektora i dużej awersji do ryzyka. Dogłębna analiza inwestycji jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek.

W ubiegłym roku rynek fuzji i przejęć w regionie CEE napotkał wiele przeszkód, w tym wysoką inflację i stopy procentowe, powodujące spadek wolumenu i wartości transakcji. Rynek pozostał jednak odporny, a globalnych inwestorów w dalszym ciągu przyciągają przewagi konkurencyjne regionu i zróżnicowana gospodarka. W 2024 roku te trendy są nadal obecne.

Jak zatem aktualnie prezentuje się rynek fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jakie są nastroje po stronie kupujących?

Pozyskanie kapitału na transakcje M&A w CEE w 2024 roku

Podczas gdy krajobraz fuzji i przejęć w regionie CEE nadal oferuje kuszące możliwości, zabezpieczenie finansowania ze strony banków może stanowić pewne wyzwania.

Należą do nich:

 • Wysokie stopy procentowe
  Wciąż wysokie, a – co gorsza – nieprzewidywalne stopy procentowe mogą sprawić, że pożyczki na potrzeby transakcji fuzji i przejęć będą drogie, co wpłynie na marże zysku i potencjalnie zmniejszy atrakcyjność transakcji dla inwestorów.
 • Utrudniona wycena
  Czy oprocentowanie kredytów wzrośnie, spadnie, czy pozostanie takie samo? Inwestorzy muszą podjąć tę trudną decyzję i na tej podstawie wycenić aktywa podlegające transakcjom fuzji i przejęć.
 • Zwiększona kontrola
  Banki prawdopodobnie będą ostrożniejsze w udzielaniu finansowania ze względu na niepewne perspektywy gospodarcze i potencjalne ryzyko związane z trwającym konfliktem na Ukrainie. Może to prowadzić do bardziej rygorystycznych kryteriów udzielania kredytów i bardziej skrupulatnych procesów Due Diligence, co może opóźnić finalizację transakcji.
 • Konkurencja w walce o kapitał
  Zwiększony popyt na finansowanie ze strony różnych sektorów, w połączeniu z potencjalnie większą selektywnością banków w udzielaniu kredytów, tworzą konkurencyjne środowisko dla spółek poszukujących kapitału.
  Musimy jednak wziąć pod uwagę także pozytywne aspekty. Są to:
  Silna pozycja finansowa banków z Europy Środkowo-Wschodniej
  Według S&P Global, inwestorzy mogą oczekiwać, że banki z Europy Środkowo-Wschodniej utrzymają wysoką kapitalizację, co stwarza okazje do pozyskania finansowania.
 • Skupienie się na odpornych sektorach gospodarki
  Banki mogą być bardziej otwarte na finansowanie transakcji w sektory postrzegane jako odporne lub z dużym potencjałem wzrostu, takie jak technologia, media i telekomunikacja (TMT) lub energia odnawialna.

Chociaż zabezpieczenie finansowania transakcji fuzji i przejęć w 2024 r. może wymagać starannego planowania i potencjalnie wiązać się z wyższymi kosztami, niekoniecznie jest to niemożliwe do osiągnięcia.

Strategie mogące zwiększyć szanse na zabezpieczenie finansowania

Inwestorzy mogą zastosować strategie, które stanowią odpowiedź na trwające wyzwania, m.in.:

 • Dokładna analiza transakcji
  Przygotowanie uzasadnienia biznesowego, które będzie jasno wskazywać na potencjalne ryzyka i zyski może mieć kluczowe znaczenie dla banku.
 • Celowanie we właściwego pożyczkodawcę
  Identyfikacja banków, które potrafią wykazać się osiągnięciami w finansowaniu transakcji fuzji i przejęć w konkretnym sektorze i regionie.
 • Finansowanie alternatywne
  Różne opcje finansowania, takie jak finansowanie typu mezzanine, pożyczki typu venture lub private equity, mogą zapewnić warunki bardziej elastyczne w porównaniu z konwencjonalnymi pożyczkami bankowymi.

Możemy śmiało stwierdzić, że dzięki dokładnej ocenie całego dostępnego krajobrazu finansowania i dobrej organizacji transakcji, inwestorzy zainteresowani transakcjami M&A nadal mają szansę pozyskać kapitał w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2024 roku.

Sztuczna inteligencja nie zastąpi eksperckiej oceny w M&A

Chociaż sztuczna inteligencja wygląda obiecująco, na przykład w kwestii przyspieszenia procesów Due Diligence w transakcjach M&A, nie jest w stanie zastąpić ludzkiej wiedzy i osądu, przynajmniej nie w 2024 roku, zwłaszcza w tak wymagających okolicznościach.

Nawet biorąc pod uwagę rosnącą popularność platform cyfrowych i zmieniający się charakter działań w zakresie fuzji i przejęć, szersza integracja technologii AI w dalszym ciągu wymaga dostosowań w zakresie przepisów prawa, etyki czy edukacji, a także połączenia wysiłków wszystkich interesariuszy. Ukończenie tak wymagającego zadania jest jeszcze przed nami.

Krótko mówiąc, sztuczna inteligencja nie stanie się w najbliższej przyszłości odpowiedzią na bolączki inwestorów M&A, czy to w Europie Środkowo-Wschodniej, czy gdzie indziej, jest jednak w stanie zautomatyzować kluczowe procesy i zapewnić inwestorom oszczędności.

Strategiczne sojusze zamiast dużych przejęć?

Ze względu na czynniki takie jak wysokie stopy procentowe i zwiększona regulacja, oczekuje się, że krajobraz fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej w 2024 roku będzie promował kreatywne partnerstwa aniżeli gigantyczne transakcje.

Tendencja ta jest globalna. Eksperci cytowani przez FutureCFO przewidują wzrost liczby wspólnych przedsięwzięć, sojuszy strategicznych i inwestycji mniejszościowych. Firmy wolą obecnie współdzielić ryzyko i ograniczać koszty, jednocześnie osiągając cele w zakresie wzrostu.

Koncentracja na szybkości i wydajności transakcyjnej

Biorąc pod uwagę niestabilność rynku i wciąż zmieniające się warunki gospodarcze, decydenci w regionie Europy Środkowo-Wschodniej prawdopodobnie będą traktować priorytetowo szybkość i wydajność w M&A.

Istnieje potrzeba jasnego zrozumienia celów strategicznych przedsięwzięć transakcyjnych, skupienia się na dokładnym przygotowaniu umów i usprawnienia procesów negocjacyjnych.

Wojna w Ukrainie

Jak przed rokiem, trwający konflikt na Ukrainie będzie miał w 2024 roku wieloraki wpływ na działalność M&A w regionie CEE.

Chociaż sytuacja może wpłynąć na zwiększenie ostrożności inwestycyjnej w części krajów, inne mogą dostrzec w niej możliwości wiążące się z koniecznością rekonstrukcji i rozwoju ukraińskiej gospodarki. Warto wspomnieć o potencjale konsolidacyjnym w ukraińskim sektorze IT, kierowanym potrzebą dokładniejszego gospodarowania uszczuplonymi przez wojnę zasobami i po prostu nadzieją na przetrwanie na rynku.

Dzięki uważnemu monitorowaniu sytuacji na rynkach kapitałowych i dokładnemu skupieniu się na procesach Due Diligence, inwestorzy zajmujący się transakcjami M&A na dynamicznym rynku Europy Środkowo-Wschodniej w roku 2024 roku będą w stanie podejmować bardziej świadome decyzje i lepiej identyfikować swoje możliwości.

Energię do działania czerpie z wszelkich aktywności outdoorowych - leśnych biegów, zdobywania górskich szczytów. Ulubiony region? Europa Środkowo-Wschodnia! Łącze biznesowe relacje ze zdobywaniem ciekawostek dotyczących ekonomii i kultury tych obszarów. Swoje doświadczenia z podróży wraz ekspercką wiedzą, przedstawiam w cyklu #FORDATAcafe.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Napisz do mnie : Piotr Miszczyk strona otworzy się w nowym oknie

Przyspiesz realizację transakcji M&A z VDR

TESTUJ BEZPŁATNIE TESTUJ BEZPŁATNIE
Może Cię zainteresować