03 . 04 . 2024

TRENDY RYNKOWE M&A regionu DACH w 2024 roku: Powrót fali wzrostowej?

03 . 04 . 2024

Mimo że globalny rynek fuzji i przejęć poddany był w 2023 roku znaczącym wahaniom, przedsiębiorcy z regionu DACH wykazali się odpornością. Co nie powinno dziwić. Inwestorzy od dawna postrzegają segment M&A jako dźwignię, zwłaszcza w sytuacji, gdy firmy muszą szybko dostosować się do zmieniającego się krajobrazu biznesowego – na przykład w obliczu skokowego rozwoju sztucznej inteligencji i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. A lokalny rynek stwarza tutaj duże możliwości. Jak może zatem wyglądać rok 2024 w DACH z tej perspektywy?

01. Kluczowe wnioski:

  • W regionie DACH w 2024 roku spodziewany jest wzrost liczby transakcji M&A.
  • Duża obecność silnych firm z segmentu średnich przedsiębiorstw (Mittelstand) atrakcyjnych do przejęcia.
  • Wzrost znaczenia konsumentów korzystających z technologii, co napędza popyt na firmy technologiczne.
  • Stabilizacja stóp procentowych i inflacji umożliwi lepszą ocenę inwestycji.
  • Duże zainteresowanie inwestorów z USA firmami technologicznymi z regionu DACH, szczególnie w dziedzinie sztucznej inteligencji i energii odnawialnej.

02. Wyzwania rynku M&A w regionie DACH w 2024 rok:

  • Potencjalnie niższe wyceny spółek mogą utrudniać transakcje ze względu na spadek mnożników.
  • Wciąż wysokie stopy procentowe i konflikty geopolityczne hamują decyzyjność

Odporność w obliczu zmian

Według Instytutu IMAA liczba transakcji M&A w regionie DACH w 2023 roku spadła z 3884 w roku poprzedzającym do 2493, co podkreśla potrzebę uelastycznienia strategii w obliczu niepewności gospodarczej. Jak osiągnąć ten cel?

Za lutowym raportem McKinsey, dyrektorzy z wielu branż postrzegają właśnie sektor M&A jako skuteczny sposób na napędzanie rozwoju, a efekty takich inwestycji mają przewyższać strategie organicznego wzrostu. To właśnie aktywne zarządzanie portfelami może przyczynić się do sukcesu biznesowego, a w regionie DACH istnieją ku temu bardzo silne podstawy.

Po pierwsze, region DACH obfituje w innowacyjne średniej wielkości firmy (tzw. Mittelstand), które mogą stymulować rynek M&A w 2024 roku. Wzrost znaczenia konsumentów korzystających z technologii może napędzać tę strategiczną zmianę, wpływając na taktyki M&A jak i sam wybór celów. Firmy technologiczne z regionu DACH są w stanie zwiększać wartość portfeli dzięki dobrym wynikom, gospodarczej dojrzałości oraz fragmentacji, która sprzyja rynkowej konsolidacji.

Co więcej, firmy w regionie coraz częściej uznają zrównoważony rozwój za kluczowy czynnik w decyzjach dotyczących M&A, a dostosowanie się do kryteriów ESG stało się obecnie niezbędne.

Jaki jest szerszy kontekst gospodarczy i jakich wyzwań należy się spodziewać?

Dysponując znacznymi rezerwami gotówkowymi, duże firmy mają możliwość przejmowania aktywów takich silnych, atrakcyjnych małych i średnich spółek w celu ich dalszego rozwinięcia i wytworzenia wartości dodanej.

Tutaj, podobnie zresztą jak na całym świecie, wyceny spółek mogą odgrywać największą rolę – i być jednocześnie jedną z największych przeszkód. Stopniowy spadek mnożników wywiera presję na inwestycje i rentowność w 2024 roku. Sytuację tę można złagodzić, kładąc jeszcze większy nacisk na dokładność procesu Due Diligence i dogłębną analizę sytuacji gospodarczej.

Mimo że środowisko biznesowe w regionie DACH nadal pozostaje trudne ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak inflacja i konflikty geopolityczne, eksperci przewidują, że w tym roku na rynek powrócą aktywa, które zostały odstawione na boczny tor w 2023 roku. Dlaczego?

W tym roku prawdopodobnie będziemy obserwować stabilizację zarówno stóp procentowych, jak i inflacji. Umożliwi to stronom transakcji lepszą ocenę finansową, a co za tym idzie, wartość firmy.

Popyt USA na technologie z regionu DACH

Wracając do sektora TMT, niedawno opublikowany raport Mergermarket podkreśla wzrost zainteresowania inwestorów z USA firmami technologicznymi z regionu DACH, szczególnie tymi, które mają doświadczenie w dziedzinie AI, odnawialnych źródeł energii i półprzewodników. Doradcy, którzy potrafią połączyć te firmy z inwestorami z USA, mogą mieć znaczącą przewagę na rynku M&A.

Jak wskazuje Clipperton, rynek M&A w sektorze technologicznym będzie wciąż silny w 2024 roku, co może łączyć się ze stopniową poprawą w pozyskiwaniu finansowania. Inwestorom udało się dostosować do „nowej normalności”, dzięki czemu ponownie zaczynają szukać okazji.

Licząc od pierwszych miesięcy roku 2023, sektor TMT prawdziwie zdominował dyskusję o optymalizacji biznesu poprzez sztuczną inteligencję i procesy automatyzacyjne, a więc podczas gdy startupy technologiczne oceniane są w obecnej sytuacji jako ryzykowne, to właśnie dojrzałe firmy średniej wielkości z regionu DACH zyskują przewagę.

Co przyciąga poza technologią?

Część sektorów gospodarki regionu DACH jest „tradycyjnie” uważana za atrakcyjną inwestycyjnie, a w 2024 roku z wyżej wymienionych powodów sektory te mogą stać się szczególnie interesujące.

Starzejące się społeczeństwo napędza popyt na produkty i usługi z zakresu ochrony zdrowia. Obejmuje to firmy opracowujące nowe leki, urządzenia medyczne czy innowacyjne rozwiązania IT dla ochrony zdrowia.

Z drugiej strony, sektor energetyczny DACH przechodzi znaczącą transformację pod wpływem dekarbonizacji i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Stwarza to możliwości dla działalności w obszarze M&A w kilku obszarach, z których najważniejszym są odnawialne źródła energii.

W związku z tym, że kraje DACH dążą do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, firmy z dużym doświadczeniem w takich obszarach jak energia słoneczna, wiatrowa lub biomasa mogą stać się atrakcyjnymi celami dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej lub firm energetycznych, które chcą rozszerzyć swoje portfele OZE.

Niemcy i ustawa o kontroli inwestycji z 2024 roku

Warto również wspomnieć, że Niemcy, będąc największym rynkiem DACH, planują na 2024 rok kompleksową reformę ustawy o kontroli inwestycji, której celem jest wprowadzenie jednolitej ustawy. Niemiecka polityka względem inwestycji zagranicznych jest raczej liberalna, biorąc pod uwagę jej otwartość, która stanowi fundament rozwoju gospodarczego kraju.

Jednak w ostatnich latach niemiecka polityka stała się bardziej restrykcyjna w niektórych obszarach ze względu na rosnącą konkurencję geoekonomiczną i dążenie UE oraz Niemiec do odzyskania technologicznej suwerenności. Według Noerr może to mieć wpływ na rynek M&A, potencjalnie czyniąc transakcje bardziej złożonymi i podlegającymi dodatkowej kontroli regulacyjnej.

Podsumowanie: Rok technologicznego powrotu?

Wraz z początkiem 2024 roku eksperci przewidują potencjalny wzrost liczby transakcji, napędzany kilkoma szczególnymi dla regionu DACH czynnikami.

Jednak na tej drodze nie brakuje wyzwań. Ciągły spadek wycen spółek w praktycznie wszystkich branżach może działać hamująco na liczbę zawieranych transakcji. Co więcej, planowana reforma niemieckiej ustawy o kontroli inwestycji może wprowadzić dodatkowe bariery regulacyjne, potencjalnie komplikując procesy transakcyjne.

Czy zatem 2024 będzie rokiem, w którym rynek M&A w regionie DACH odbij się dzięki prężnie rozwijającemu się sektorowi technologicznemu i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój? Czas pokaże.

Doświadczenie w biznesie międzynarodowym pozwala mi podjąć się najtrudniejszych wyzwań. We współpracy cenię partnerskie podejście i wysokim poziom profesjonalizmu. Pasjonuje mnie podróżowanie i odkrywanie nowych miejsc, co przynosi mi nie tylko radość, ale także wzbogaca moje życie o nowe doświadczenia i perspektywy.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Napisz do mnie : Tatiana Polupan strona otworzy się w nowym oknie

Postaw na właściwy wybór - Fordata VDR

TESTUJ BEZPŁATNIE TESTUJ BEZPŁATNIE
Może Cię zainteresować