Podsumowanie Marsh Risk Day

FORDATA miała przyjemność być partnerem konferencji Marsh Risk Day, która odbyła się 26.04. br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wydarzenie poświęcone zostało tematyce wyzwań stojących przed firmami obecnymi lub planującymi swój rozwój na rynkach międzynarodowych. Podczas prelekcji i dyskusji panelowych eksperci przedstawili rozwiązania, narzędzia i usługi wspierające proces zarządzania ryzykiem należności handlowych, fuzji i przejęć, jak również wybranych ryzyk finansowych (D&O, Cyber).

Spotkanie podzielone zostało na 3 bloki tematyczne:

1. Strategia bezpiecznego rozwoju na rynkach zagranicznych,
2. Sukces transakcji fuzji i przejęć – rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń,
3. Nowe wyzwania w zakresie ryzyk finansowych.

Jako reprezentantka FORDATA miałam przyjemność wziąć udział w panelach w 2 i 3 części spotkania oraz poprowadzić prezentację, która dotyczyła podsumowania na rynku M&A w roku 2016, w 1 kw. 2017 oraz trendów na nadchodzące miesiące. Najważniejszymi kwestiami, na które wskazałam były:

  1. Coraz większe zainteresowanie rynkiem polskim przez azjatyckich inwestorów
  2. Dezinwestycje – wyjścia Funduszy PE ze spółek z portfolio
  3. Rosnące zainteresowanie prywatnymi inwestorami
  4. Wzrost udziału spółek polskich w akwizycjach na rynkach zagranicznych

Prezentacja była wyjściem do dyskusji o zarządzaniu ryzykiem fuzji i przejęć, podczas której paneliści wymieniali się swoimi doświadczeniami i wiedzą zarówno od strony prawnej, ubezpieczeniowej i narzędzi wspierających transakcje na rynku M&A. Podzielili się informacjami na temat nowości w swoich obszarach działania w 1 kw. 2017. Wskazali także na to, co było podobne w poprzednim roku i jakie tendencje obserwują. Komentarze ogólnie potwierdziły przedstawione przez FORDATA tendencje na rynku M&A.

Specjaliści dyskutowali o aspektach ubezpieczeniowych dotyczących transakcji M&A, gdzie mocno podkreślali rosnącą popularność ubezpieczania ryzyka transakcyjnego w Polsce. Dla przykładu, 5 lat temu Marsh zaczynał lokalnie z dwoma ubezpieczaniami rocznie, teraz jest ich już 10 razy więcej. Eksperci wypowiadali się na temat najciekawszych transakcji, w których brali udział i które były przez nich ubezpieczane.

Od ubezpieczeń ryzyka transakcji rozmówcy przeszli na temat ryzyk cybernetycznych (ataków hackerskich), gdzie eksperci wypowiadali się na temat zabezpieczeń usług, zasobów oraz aplikacji. FORDATA jako dostawca usługi Virtual Data Room, gdzie kluczowe dane spółek są przechowywane podczas przeprowadzania Due Diligence, przedstawiła swoje zabezpieczenia wymieniając między innymi: bieżące śledzenie pojawiających się podatności oraz ich eliminowanie, regularne testy penetracyjne (bezpieczeństwa) infrastruktury i aplikacji, monitorowanie infrastruktury, aplikacji oraz ruchów sieciowych, back-up danych w kilku miejscach, różne szyfrowania, Certyfikat ISO 27001. Ponadto, wskazała na profesjonalny, świadomy zagrożeń i przeszkolony w tym temacie zespół, a także współpracę wyłącznie z zaufanymi dostawcami. Podkreśliła także ubezpieczenie przed takim ryzykiem, plan zapewnienia ciągłości działania i procedury na wypadek włamań. Przedstawiciele firmy Marsh wskazali na największe ryzyka u swoich klientów, jak szacują ryzyka oraz które firmy decydują się na zakup polisy ubezpieczeniowej. Polisy w Polsce kupowane są rzadko przez sprzedających, częściej bo ponad 90% przypadków to polisy zawierane z kupującymi/przejmującymi spółki.

„Rynek Polski jest wciąż rynkiem dojrzewającym do wykupowania ubezpieczania ryzyka przy i po transakcji, podczas gdy rynek europejski coraz częściej takie ubezpieczenie traktuje jako świadomy wybór bezpieczeństwa transakcji.”

Rozmowy zakończył temat ryzyka dotyczącego podatków, zwłaszcza w Polsce, gdzie organy podatkowe zmieniają swoje zdanie i reguły bardzo często. Pozostawia to rynek w niepewności, – czy i jak wprowadzane zmiany wpłynął na przejęte spółki. Na ile korzystnie lub dewastacyjnie nowe zapisy podatkowe czy regulacyjne będą wpływały na ich portfel zakupów? Czy przepisy przypadkiem nie zaczną obowiązywać wstecz i nie będzie trzeba płacić za lata kiedy przejęta spółka miała poprzedniego właściciela? Ryzyka podatkowe powiązane z niejasnymi interpretacjami polskich organów skarbowych skłaniają coraz liczniejszą grupę przejmujących spółki do wykupowania ubezpieczeń od takich ryzyk.

Odpowiedź rynku ubezpieczeniowego na zagrożenia cybrenetyczne była tematem kolejnego panelu, podczas którego Marsh Polska bardzo interesująco przedstawił aktualne cyberzagrożenia oraz ich wpływ na transakcje M&A. Powiedziano także o nowym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (RODO), czyli o  nowych obowiązkach i karach za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych. Ważnymi elementami są kwestie, na które kupujący powinien zwrócić uwagę w trakcie analizy ryzyka związanego z cyber zagrożeniami podczas transakcji M&A takich jak: zakres terytorialny działalności, rodzaj i skala biznesu, zarządzanie kryzysowe,  zarządzanie ciągłością działalności, procesy, back up, luki w systemach, przestarzałe oprogramowanie, testy penetracyjne i Polisy ubezpieczeniowe  zwłaszcza cyber ubezpieczenie. Zainteresowanie ubezpieczeniem cybernetycznym wykazują przede wszystkim branże takie jak Komunikacja, Media i Technologia oraz Instytucje finansowe.

Zagadnienie to bliskie jest również FORDATA, gdyż dotyczy naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. FORDATA i jej system VDR spełniają nowe normy unijne. Jednocześnie informuje i edukuje swoich klientów, jak ważne jest to bezpieczeństwo. Od maja 2018 roku rozporządzenie unijne RODO zastąpi obowiązującą już od 20 stu lat ustawę dotyczącą ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.)

Konferencja Marsh Risk Day pokazała  jak przygotować się oraz jak przeprowadzić i jak ubezpieczyć ryzyka transakcyjne, aby na koniec dnia nie okazało się, że zakupiono “problem”, który „pogrąży” inwestora.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Alicja Kukla-Kowalska
Key Account Manager
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas