28 . 06 . 2022

M&A Jak wyglądają transakcje M&A w 2022 roku?

28 . 06 . 2022

Poziom niepewności inwestycyjnej ponownie wzrósł w wyniku wojny na Ukrainie. Konsekwencje ekonomiczne rosyjskiej agresji i nałożonych na Rosję sankcji to m.in. dalszy wzrost cen energii, niedobory zbóż oraz rzadkich surowców. Jak wpływa to na branżę fuzji i przejęć w drugiej połowie 2022 roku? I jakie inne czynniki kształtujące rynek możemy obecnie wskazać?

Wyzwania, jakie przyniosła rzeczywistość po pandemii były tylko częściowo do przewidzenia. Spowolnienie gospodarcze prognozowane jeszcze przed zagrożeniem Covid-19, poniekąd “odroczone”, nie zniknęło, a według analiz w 2022 roku światowe PKB może wynieść już 2,6% (to spadek z 5,1% w 2021 wg Banku Światowego) i 2,2% w 2023 roku.
Problem dotyczy również inflacji. W maju bieżącego roku najmocniej dotknęła ona Turcję (73,5% r-d-r), a w perspektywie dwuletniej – Izrael (wzrost 25-krotny z 0,13% do 3,36%).Kluczowym wydarzeniem, którego nie dało się wziąć pod uwagę, była jednak decyzja o zbrojnej napaści przez Rosję oraz rozmiar sankcji nałożonych przez rządy światowe, które przyczyniły się do pogłębienia m.in. problemu braku dostępności surowców energetycznych i złóż importowanych, a także przerwania części łańcuchów dostaw, zwłaszcza w rejonie CEE.

W jakim stopniu czynniki te wpływają na kondycję branży M&A w tym roku?

Czynniki wpływające na rynek fuzji i przejęć w 2022 roku

Raporty wskazują na rekordowy rok 2021 w sektorze fuzji i przejęć. Po chwilowym spowolnieniu wywołanym restrykcjami sanitarnymi wolumen transakcji został wywindowany do ponad 62,000 postępowań przeprowadzonych w skali światowej i po raz pierwszy w historii przekroczył waluację 5 bilionów dolarów. Miniony rok był rekordowy dla branży M&A w wielu krajach.

Sytuacja firm mierzących się z reperkusjami popandemicznymi, a obecnie inflacyjnymi i wojennymi, zmusza przedsiębiorców do reorganizacji. W rezultacie rządowych interwencji eksperci nie zaobserwowali jednak wysypu transakcji typu distressed assets zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku. Druga połowa 2022 może już jednak zacząć wykazywać silniejszą tendencję do wyprzedaży. Analizy są obecnie umiarkowanie pozytywne, ale wskazują na spadek aktywności sektora M&A (w rozumieniu globalnym) w pierwszym kwartale ‘22. Wpływ na to mają, oprócz wyżej wspomnianych makroczynników, także:

  • Bardziej restrykcyjne otoczenie regulacyjne
  • Problem z odpowiednią wyceną i możliwością przewidzenia okresu postępowania
  • Problem z wyborem celu inwestycyjnego oraz trudności w oszacowania ryzyka

Zacieśniające się otoczenie regulacyjne w M&A

W obliczu zagrożeń o charakterze globalnym regulatorzy w poszczególnych krajach przyjęli zachowawczą postawę i dokładniej przyglądają się transakcjom o charakterze międzynarodowym z uwagi na ochronę interesów krajowych. W praktyce może oznaczać to wydłużenie czasu trwania due diligence.Od stycznia 2022 roku procesy akwizycyjne prowadzone na terenie Wielkiej Brytanii podlegać muszą ocenie w ramach National Security and Investment Act (NSIA), dokumentu na mocy którego sekretarz stanu ds. biznesu, energii i strategii przemysłowej może nałożyć warunki, zablokować, a nawet anulować zakończony proces, jeśli w jego ocenie stwarza on zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Analogicznie, kraje Unii Europejskiej decydują się na rozszerzenie kontroli inwestycji FDI w celu ograniczenia wpływu na biznes europejski podmiotów rosyjskich i białoruskich, także tych, które nie są bezpośrednio objęte sankcjami. 6 kwietnia 2022 Komisja Europejska wydała Komunikat, w którym zawarła wytyczne w kwestii oceny bezpośrednich transakcji zagranicznych z Rosji i Białorusi.

Wybór, wycena i ryzyko transakcji M&A w 2022 roku

Mimo potencjalnych czerwonych flag prognozy dla fuzji i przejęć w najbliższym okresie są umiarkowanie pozytywne. W pierwszym kwartale spadek globalnych transakcji wyniósł ok. 20% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021, jednak rynek M&A wykazuje dużą odporność. Apetyt na przejęcia nie maleje i nie brakuje środków zarezerwowanych na inwestycje i kredytowanie, choć banki uważniej patrzą na kondycję finansową spółek i jej otoczenie biznesowe, zasoby, łańcuchy dostaw, ciągłość zachowania biznesu i szczegółowe powiązania na rynku międzynarodowym.

Spółki noszące się z zamiarem akwizycji w 2022 roku muszą bliżej przyglądać się celom od strony ich wielorakich powiązań z kapitałem rosyjskim. Problem dotyczy ostatecznej własności spółki i wpływu, jaki na jej działalność może wywierać rosyjski kapitał także w dłuższej perspektywie. Z drugiej strony inwestorzy powinni brać pod uwagę także odporność celów na cyberzagrożenia. Doświadczenie nabyte w czasie pandemii przyda się w ostrożnym inwestowaniu.

Rosnące znaczenie wymiaru ESG również będzie coraz bardziej istotnym czynnikiem motywującym akwizycje. Konsumenci, jak i same firmy, będą więc częściej wykazywać zdecydowane stanowisko wobec wpływu, jaki rozszerzenie biznesu może wywierać na społeczeństwo i środowisko naturalne w formującym się nowym układzie ekonomicznym w skali globalnej.Z tych względów proces due diligence ulec może – w zależności od rodzaju inwestycji – wydłużeniu powodowanemu koniecznością bardziej skrupulatnej analizy każdego z uczestników postępowania pod kątem ich zgodności z nowymi wytycznymi ekonomicznymi i zaleceniami ostrożności. Proces ten może wymagać także rewizji wraz ze zmianami w polityce międzynarodowej. Sieć wzajemnych zależności na rynku międzynarodowym znacząco skomplikowała się w ostatnim kwartale, co odbiło się na wycenach spółek. Inwestorzy stoją obecnie na lepszej pozycji negocjacyjnej między innymi ze względu na wyższe ryzyko oraz możliwość znalezienia się spółek-celów w gorszej sytuacji finansowej w krótkiej i średniej perspektywie. Pojawić się zatem może więcej okazji do inwestycji.

Udostępniaj bezpiecznie aż 30 typów plików. Wypróbuj FORDATA VDR bezpłatnie przez 14 dni

PRZETESTUJ Testuj bezpłatnie przez 14 dni

Ile głów, tyle pomysłów. Właśnie dlatego każdy z nas dokłada swoją cegiełkę, by zamieszczone treści na naszym blogu były dla Ciebie atrakcyjne i niosły wartość. Odkryj źródło wiedzy i inspiracji dla Twojego biznesu z Fordata.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Napisz do mnie : #FORDATAteam strona otworzy się w nowym oknie

Może Cię zainteresować