28 . 06 . 2022

M&A Jak wyglądają transakcje M&A w 2022 roku?

28 . 06 . 2022

Poziom niepewności inwestycyjnej ponownie wzrósł w wyniku wojny na Ukrainie. Konsekwencje ekonomiczne rosyjskiej agresji i nałożonych na Rosję sankcji to m.in. dalszy wzrost cen energii, niedobory zbóż oraz rzadkich surowców. Jak wpływa to na branżę fuzji i przejęć w drugiej połowie 2022 roku? I jakie inne czynniki kształtujące rynek możemy obecnie wskazać?

Wyzwania, jakie przyniosła rzeczywistość po pandemii były tylko częściowo do przewidzenia. Spowolnienie gospodarcze prognozowane jeszcze przed zagrożeniem Covid-19, poniekąd “odroczone”, nie zniknęło, a według analiz w 2022 roku światowe PKB może wynieść już 2,6% (to spadek z 5,1% w 2021 wg Banku Światowego) i 2,2% w 2023 roku.
Problem dotyczy również inflacji. W maju bieżącego roku najmocniej dotknęła ona Turcję (73,5% r-d-r), a w perspektywie dwuletniej – Izrael (wzrost 25-krotny z 0,13% do 3,36%).Kluczowym wydarzeniem, którego nie dało się wziąć pod uwagę, była jednak decyzja o zbrojnej napaści przez Rosję oraz rozmiar sankcji nałożonych przez rządy światowe, które przyczyniły się do pogłębienia m.in. problemu braku dostępności surowców energetycznych i złóż importowanych, a także przerwania części łańcuchów dostaw, zwłaszcza w rejonie CEE.

W jakim stopniu czynniki te wpływają na kondycję branży M&A w tym roku?

Czynniki wpływające na rynek fuzji i przejęć w 2022 roku

Raporty wskazują na rekordowy rok 2021 w sektorze fuzji i przejęć. Po chwilowym spowolnieniu wywołanym restrykcjami sanitarnymi wolumen transakcji został wywindowany do ponad 62,000 postępowań przeprowadzonych w skali światowej i po raz pierwszy w historii przekroczył waluację 5 bilionów dolarów. Miniony rok był rekordowy dla branży M&A w wielu krajach.

Sytuacja firm mierzących się z reperkusjami popandemicznymi, a obecnie inflacyjnymi i wojennymi, zmusza przedsiębiorców do reorganizacji. W rezultacie rządowych interwencji eksperci nie zaobserwowali jednak wysypu transakcji typu distressed assets zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku. Druga połowa 2022 może już jednak zacząć wykazywać silniejszą tendencję do wyprzedaży. Analizy są obecnie umiarkowanie pozytywne, ale wskazują na spadek aktywności sektora M&A (w rozumieniu globalnym) w pierwszym kwartale ‘22. Wpływ na to mają, oprócz wyżej wspomnianych makroczynników, także:

  • Bardziej restrykcyjne otoczenie regulacyjne
  • Problem z odpowiednią wyceną i możliwością przewidzenia okresu postępowania
  • Problem z wyborem celu inwestycyjnego oraz trudności w oszacowania ryzyka

Zacieśniające się otoczenie regulacyjne w M&A

W obliczu zagrożeń o charakterze globalnym regulatorzy w poszczególnych krajach przyjęli zachowawczą postawę i dokładniej przyglądają się transakcjom o charakterze międzynarodowym z uwagi na ochronę interesów krajowych. W praktyce może oznaczać to wydłużenie czasu trwania due diligence.Od stycznia 2022 roku procesy akwizycyjne prowadzone na terenie Wielkiej Brytanii podlegać muszą ocenie w ramach National Security and Investment Act (NSIA), dokumentu na mocy którego sekretarz stanu ds. biznesu, energii i strategii przemysłowej może nałożyć warunki, zablokować, a nawet anulować zakończony proces, jeśli w jego ocenie stwarza on zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Analogicznie, kraje Unii Europejskiej decydują się na rozszerzenie kontroli inwestycji FDI w celu ograniczenia wpływu na biznes europejski podmiotów rosyjskich i białoruskich, także tych, które nie są bezpośrednio objęte sankcjami. 6 kwietnia 2022 Komisja Europejska wydała Komunikat, w którym zawarła wytyczne w kwestii oceny bezpośrednich transakcji zagranicznych z Rosji i Białorusi.

Wybór, wycena i ryzyko transakcji M&A w 2022 roku

Mimo potencjalnych czerwonych flag prognozy dla fuzji i przejęć w najbliższym okresie są umiarkowanie pozytywne. W pierwszym kwartale spadek globalnych transakcji wyniósł ok. 20% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021, jednak rynek M&A wykazuje dużą odporność. Apetyt na przejęcia nie maleje i nie brakuje środków zarezerwowanych na inwestycje i kredytowanie, choć banki uważniej patrzą na kondycję finansową spółek i jej otoczenie biznesowe, zasoby, łańcuchy dostaw, ciągłość zachowania biznesu i szczegółowe powiązania na rynku międzynarodowym.

Spółki noszące się z zamiarem akwizycji w 2022 roku muszą bliżej przyglądać się celom od strony ich wielorakich powiązań z kapitałem rosyjskim. Problem dotyczy ostatecznej własności spółki i wpływu, jaki na jej działalność może wywierać rosyjski kapitał także w dłuższej perspektywie. Z drugiej strony inwestorzy powinni brać pod uwagę także odporność celów na cyberzagrożenia. Doświadczenie nabyte w czasie pandemii przyda się w ostrożnym inwestowaniu.

Rosnące znaczenie wymiaru ESG również będzie coraz bardziej istotnym czynnikiem motywującym akwizycje. Konsumenci, jak i same firmy, będą więc częściej wykazywać zdecydowane stanowisko wobec wpływu, jaki rozszerzenie biznesu może wywierać na społeczeństwo i środowisko naturalne w formującym się nowym układzie ekonomicznym w skali globalnej.Z tych względów proces due diligence ulec może – w zależności od rodzaju inwestycji – wydłużeniu powodowanemu koniecznością bardziej skrupulatnej analizy każdego z uczestników postępowania pod kątem ich zgodności z nowymi wytycznymi ekonomicznymi i zaleceniami ostrożności. Proces ten może wymagać także rewizji wraz ze zmianami w polityce międzynarodowej. Sieć wzajemnych zależności na rynku międzynarodowym znacząco skomplikowała się w ostatnim kwartale, co odbiło się na wycenach spółek. Inwestorzy stoją obecnie na lepszej pozycji negocjacyjnej między innymi ze względu na wyższe ryzyko oraz możliwość znalezienia się spółek-celów w gorszej sytuacji finansowej w krótkiej i średniej perspektywie. Pojawić się zatem może więcej okazji do inwestycji.

Ile głów, tyle pomysłów. Właśnie dlatego każdy z nas dokłada swoją cegiełkę, by zamieszczone treści na naszym blogu były dla Ciebie atrakcyjne i niosły wartość. Odkryj źródło wiedzy i inspiracji dla Twojego biznesu z Fordata.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Napisz do mnie : #FORDATAteam strona otworzy się w nowym oknie

Udostępniaj bezpiecznie aż 30 typów plików. Wypróbuj FORDATA VDR bezpłatnie przez 14 dni

PRZETESTUJ Testuj bezpłatnie przez 14 dni
Może Cię zainteresować