Venture Capital a Private Equity. Różnice między funduszami

Przedsiębiorstwa często nie dysponują odpowiednimi środkami na rozwój lub nie chcą przeznaczać rezerw gotówkowych na finansowanie potencjalnie ryzykownych inwestycji. W przypadku podmiotów niepublicznych z ofertą przychodzą fundusze Private Equity i Venture Capital. Czym charakteryzuje się finansowanie PE/VC i jakie są największe różnice pomiędzy tymi dwoma typami funduszy?

Co znajdziesz w tym artykule?

Inwestycje Private Equity i Venture Capital - alternatywa dla dobrze rokujących

Inwestycje Private Equity i Venture Capital cechuje nastawienie na zysk średnio- i długoterminowy. W obu przypadkach inwestor – a więc fundusz i jego klienci – będzie starał się zmaksymalizować wartość spółki, której kapitału udziela, stając się najczęściej jej znaczącym udziałowcem, aż do momentu wyjścia z inwestycji. Właściciele spółek mogą przy tym liczyć na wielowymiarowe wsparcie w zarządzaniu swoim przedsięwzięciem ze strony funduszu przez cały okres współpracy dla obopólnego interesu.
Fundusze PE/VC w odróżnieniu od finansowania poprzez różnego typu formy kredytowania nie obciążają spółki koniecznością spłaty zadłużenia, co jest jedną z ich głównych zalet. Poza tym zapewniają właścicielom i zespołom większą niezależność niż przejęcia branżowe. Na ich zainteresowanie mogą jednak liczyć prawie wyłącznie spółki bardzo dobrze rokujące w perspektywie kilkuletniej, więc nie jest to oferta dla każdego.
Do głównych różnic pomiędzy venture capital a private equity należą natomiast przyjęta strategia, zakładany termin realizacji zysków, rodzaj podejmowanych inwestycji, a przede wszystkim – stopień ich ryzyka.

Czym charakteryzują się inwestycje Private Equity?

Fundusze Private Equity inwestują kapitał własny (swój lub swoich klientów) w prywatne firmy o dobrze ugruntowanej pozycji na rynku. Firmy te powinny posiadać sprawdzony model biznesowy, który umożliwia im stały, perspektywiczny przychód. Adresatami tego typu finansowania stają się zazwyczaj spółki poszukujące środków na dalszy rozwój, planujące ekspansję na nowych rynkach, noszące się z zamiarem przekształcenia części lub całości przedsiębiorstwa w ramach nowej strategii, wprowadzenia nowego produktu lub technologii czy też dokonania akwizycji. Choć nie jest to reguła i każdy projekt PE jest planowany indywidualnie, są to najczęściej inwestycje niskiego ryzyka, a ich czas trwania jest średnio- i długoterminowy (3-7 lat). W ramach umowy inwestor obejmuje znaczny pakiet udziałów w spółce, stopniowo zwiększając jej wartość – co umożliwia napływ zapewnionej przez niego gotówki – aby w momencie wyjścia spieniężyć udziały po wyższej cenie.
Ze względu na niższe przewidywane ryzyko niepowodzenia inwestycji bądź negatywnej zmiany czynników zewnętrznych, stopa zwrotu ze sprzedaży udziałów jest niewygórowana w zestawieniu z inwestycjami typu Venture Capital i wynosi zazwyczaj 20-25%.

Czym charakteryzują się inwestycje Venture Capital?

Rynek Private Equity i Venture Capital to dwa oblicza tego samego zagadnienia – fundusze VC stanowią de facto część obszaru Private Equity. Tutaj również inwestowany jest kapitał prywatny, choć oferta funduszu kierowana jest w szczególności do młodych firm i startupów, które dopiero zamierzają przetestować swój produkt lub usługę. Fundusze VC charakteryzują się tym, że zazwyczaj poszukują projektów unikatowych oraz innowacyjnych, jeszcze nie zweryfikowanych przez rynek. W tym przypadku celem finansowania jest maksymalizacja wartości spółki w perspektywie długoterminowej (5+ lat). W odróżnieniu od klasycznych projektów z segmentu PE, inwestycje Venture Capital obarczone są natomiast podwyższonym ryzykiem niepowodzenia, co wiąże się bezpośrednio z nowatorskością przedsięwzięcia.
Choć firmy starające się pozyskać inwestora VC najczęściej znajdują się w fazie startowej, stojący za nimi ludzie często mają już na swoim koncie sukcesy w danej branży i doświadczenie, które pozwala im na wprowadzenie na rynek innowacji. Doświadczenie właścicieli startupów, jak i całego zespołu, jest jednym z najważniejszych czynników, na którym fundusze VC opierają decyzję o wejściu z kapitałem.
Z kolei właśnie ze względu na innowacyjność równie ważne co finansowanie staje się poufność założeń projektu i jego biznesplanu. Ze względu na bezpieczeństwo przedsięwzięcia, ale także ze względów wizerunkowych, właściciele startupów coraz częściej decydują się na wysyłanie pitch decków z pomocą narzędzia VDR. W jaki sposób FORDATA wspiera startupy w procesie pozyskania inwestora, dowiesz się więcej na naszej stronie o funduszach prywatnych.
Jak podaje McKinsey, innowacyjność jest według wielu liderów nadzieją na kolejną fazę wzrostu ich firm w czasach po pandemii. Nie jest tajemnicą, że nowatorskie rozwiązania wiążą się z możliwością dużego zysku. Rynek Private Equity i Venture Capital daje szansę na bezpieczną weryfikację ich opłacalności. Fundusze VC najchętniej wybierają jednak “sprawdzone” branże, które mają dużą szansę powodzenia – obecnie szczególnie w obszarze TMT.

Różnice pomiędzy Private Equity i Venture Capital

Podsumujmy zatem główne różnice pomiędzy oboma typami funduszowania. Należy pamiętać o tym, że nie ograniczają się one do finansowania wyłącznie projektów o cechach wymienionych poniżej. Każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie. Możemy jednak wyznaczyć typowe ramy dla obu rodzajów funduszy, a mianowicie:

Private Equity

Venture Capital

Według Invest Europe, fundusze typu Private Equity zainwestowały w Europie w pierwszej połowie 2021 roku ponad 57 mld euro, co ustanowiło wówczas rekord pod względem wolumenu, nawet mimo pandemii. W artykule przygotowanym dla FORDATA Harmeet Dhiman, ekspert PE/VC RocSearch Ltd., pisze z kolei o 6298 transakcjach zrealizowanych globalnie w tym samym okresie, o łącznej wartości ponad 500 miliardów dolarów. Pieniędzy na inwestycje kapitałowe wciąż jest dużo i pomimo niepewności na tle geopolitycznym rynek PE/VC nadal jest jednym z motorów umożliwiających finansowanie rozwoju dla prywatnego biznesu.

Udostępniaj bezpiecznie aż 30 typów plików

Wypróbuj FORDATA VDR bezpłatnie przez 14 dni

Jeśli artykuł był dla Państwa wartościowy, proszę o udostępnienie dalej, np. poprzez Facebook czy LinkedIn!
Facebook
LinkedIn

Zdjęcie główne: Unsplash.com

Może Cię też zainteresować