07 . 10 . 2013

DOBRE PRAKTYKI Przygotowanie spółki do debiutu giełdowego

07 . 10 . 2013

Wiele spośród dobrze prosperujących firm decyduje się pozyskać środki finansowe na dalszy rozwój na giełdzie papierów wartościowych. IPO (Initial Public Offering), czyli pierwsza oferta publiczna, to dla firmy swoisty kamień milowy, który otwiera przed nią możliwości pozyskania kapitału, ale też zwiększa jej wiarygodność w oczach klientów i partnerów biznesowych.

Ten wymagający czasu i nakładów, pełen emocji proces, porównać można do przygotowań weselnych – w obu przypadkach mamy do czynienia z pełnym nadziei oczekiwaniem na „ten dzień” i troską, czy na pewno wszystko przebiegnie pomyślnie.

Gdzie szukać zainteresowanych, czyli, na jakich rynkach pozyskać finansowanie?

Przykładowe wypunktowanie

  • pozycja 1
  • pozycja 2

Polskie Spółki przyciąga rynek główny Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, rynek NewConnect, a także Catalyst.
Rynek główny GPW przeznaczony jest dla Spółek dojrzałych, spełniających ściśle określone kryteria. NewConnect to stosunkowo młody rynek, przeznaczony głównie dla małych i średnich spółek, przede wszystkim innowacyjnych. Jest to rynek, na którym spółka może złożyć zarówno ofertę publiczną (przeznaczoną dla co najmniej 100 odbiorców lub nieoznaczonego adresata), jak i ofertę niespełniającą wymogów oferty publicznej (zwaną potocznie „ofertą prywatną”, przeznaczoną dla maksymalnie 99 jasno określonych adresatów). Catalyst to system obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, prowadzony przez spółkę akcyjną Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółkę akcyjną BondSpot. Wejście na ten rynek wymaga (podobnie jak w przypadku rynku głównego oraz NewConnect) złożenia odpowiednich dokumentów do organów nadzoru rynku kapitałowego.

„Bride price”

Kapitał, który uda się pozyskać będzie stanowił swoistą „bride price” – czy pozyskana suma zrekompensuje nam dyskomfort związany z oddania ukochanej Spółki – córki w obce ręce? Nierzadko przesądzi o tym wybór właściwych doradców – prawnych, finansowych oraz z zakresu Public Relations. Można powiedzieć, ze pierwsze notowanie Spółki na parkiecie poprzedzają trzy główne fazy przygotowań: faza corporate finance, przygotowań formalno-prawnych i samego plasowania oferty.

Pierwsza z nich to analiza stanu finansowego firmy, w ramach której dokonuje się wyceny spółki. W ramach przygotowań formalno-prawnych konieczne jest przekształcenie formy prawnej do postaci spółki akcyjnej (jeśli spółka jeszcze takiej nie posiada), a także przygotowanie prospektu emisyjnego, który następnie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest to warunek konieczny, by spółka została dopuszczona do obrotu publicznego. Do zadań doradców prawnych najczęściej też należy określenie zakresu materiałów niezbędnych do upublicznienia i opracowania prospektu.

Trzecim etapem wprowadzenia spółki na giełdę jest plasowanie oferty. To wtedy następuje druk i dystrybucja prospektu emisyjnego oraz materiałów informacyjnych dla zainteresowanych. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona potencjalnych inwestorów, na tym etapie organizowane są też konferencje prasowe oraz tzw. road show, czyli spotkania z inwestorami.

Tutaj na pierwszą linię wysuną się doradcy Public Relations. Zadania do wykonania na tym etapie to zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości relacji inwestorskich oraz budowanie księgi popytu – tzw. book building. Kolejnym krokiem jest już sam dzień debiutu giełdowego i pierwsze notowanie na parkiecie GPW – sztab PR będzie czuwać, aby panna młoda dobrze się zaprezentowała, a cała ceremonia przebiegła z klasą i w błyskach fleszy.

Jak widać niezwykle ważne jest tutaj przygotowanie spójnej strategii wprowadzenia oferty, koordynacja działań z kilku obszarów oraz opracowanie harmonogramu zadań.

Przygotowania, czyli o zarządzaniu data room`em

W skład samego prospektu emisyjnego wchodzą informacje odnośnie rodzaju oferty i jej adresata, sposobu przeprowadzenia emisji oraz informacje prawno-finansowa emitenta, a także tzw. „equity story”. Dlatego dla spółki wyzwaniem staje się szybkie i bezpieczne udostępnianie dokumentów źródłowych (często wrażliwych) do wszystkich zaangażowanych osób, tak, aby mogły one stworzyć stosowne analizy i opracowania. Ważne jest też zapewnienie efektywnej komunikacji w zespole podczas tworzenia prospektu emisyjnego. Z tego powodu coraz częściej spółki przygotowujące się do wejścia na giełdę decydują się na wykorzystanie systemu Virtual Data Room. VDR jest środowiskiem niezwykle bezpiecznym i w pełni kontrolowanym. Platforma umożliwia dostęp do wskazanej dokumentacji wszystkim zaangażowanym podmiotom, w wymiarze 24/7/365, pod jednym unikalnym adresem internetowym.

Na pierwszym etapie przygotowań do debiutu, za pomocą VDR Spółka w szybki i intuicyjny sposób dystrybuuje informacje do doradców, a w razie potrzeby także sprawnie je aktualizuje, mając ciągły podgląd na to, kto do czego ma dostęp i z czym zdążył się już zapoznać. Doradcy mają pewność, że wszystkie istotne materiały znajdują się w jednym miejscu, w uporządkowanej strukturze. W ten sposób wykorzystanie wirtualnego repozytorium danych istotnie podnosi komfort pracy stron, do tego pozwala ograniczyć koszty związane z podróżami i błędami w komunikacji.

Na drugim etapie, VDR stanowi platformę bezpiecznej komunikacji pomiędzy doradcami odpowiedzialnymi za przygotowanie prospektu emisyjnego. Każdy pracuje nad swoją częścią prospektu, ma możliwość wgrywania kolejnych wersji, wzajemnej konsultacji powstających dokumentów. Wszystko po to aby praca była bardziej efektywna, a ponadto scentralizowana, i z zachowaniem wysokiego poziomu zabezpieczeń w stosunku do powstającego poufnego na tym etapie dokumentu. W efekcie Virtual Data Room umożliwia realizację każdego etapu przygotowań pod pełną kontrolą,  dzięki czemu „wielki dzień”  jest mniej stresujący, a cała ceremonia dopięta na ostatni guzik.

Ile głów, tyle pomysłów. Właśnie dlatego każdy z nas dokłada swoją cegiełkę, by zamieszczone treści na naszym blogu były dla Ciebie atrakcyjne i niosły wartość. Odkryj źródło wiedzy i inspiracji dla Twojego biznesu z Fordata.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Napisz do mnie : #FORDATAteam strona otworzy się w nowym oknie

Wypróbuj system Fordata VDR i efektywniej przeprowadź debiut giełdowy

Testuj bezpłatnie TESTUJE BEZPŁATNIE
Może Cię zainteresować